קפיצה אל: ניווט, חיפוש

א' תשרי תשס"ט


ליל א' דראש השנה

לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:18 לערך; הקהל שר "יחי אדוננו" בניגון של "כתיבה וחתימה טובה" (וכך היה בכניסתו ויציאתו ברוב התפילות דב' ימי ר"ה). ביהכ"נ היה מלא על גדותיו באלפים מאנ"ש והתמימים התושבים והאורחים. במזרח ביהכ"נ נסגר ריבוע מיוחד עבור הילדים האורחים, כמידי שנה.

אמירת התהילים שלפני התפילה היתה קצרה מאוד – כדקה (שלא כרגיל כלל!) ולאחר מכן שרו "אבינו מלכנו" והש"ץ הותיק ר' מרדכי בערקאָוויטש שי' פתח בתפילה.

תפילת שמו"ע התארכה מעט (כרגיל בכל ר"ה). בסיום התפילה הכריז הקהל ג"פ "גוט יו"ט" ופ"א "לשנה טובה תכתב ותחתם", ולאחר הכרזת הגבאי יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ כשהקהל שר "יחי אדוננו" בניגון של "ושמחת"; השעה היתה 7:45.

במשך הלילה התעסקו רבים באמירת תהילים, כנהוג.

יום שלישי, א' תשרי – יום א' דראש השנה

מהשעות המוקדמות של הבוקר תפסו רבים את מקומותיהם לשחרית ולתקיעות, ואחרים יצאו במס"נ ל"מבצע שופר" בכל רחבי ניו יורק.

בשעה 10:00 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ לתפילת שחרית. הש"ץ ר' אלעזר קעניג שי' סיים "דבר הלמד" ושרו "שיבנה ביהמ"ק" (כנראה לא היה סימן על שירת "אבינו מלכנו"?) אך אח"כ (לפני הקדיש) שר הקהל "אבינו מלכנו".

ניגנו בכמה קטעים מהתפילה (כגון "הושיעה את עמך" ו"אורך ימים"). "האדרת והאמונה" היה בניגון הצרפתי.

ב"המלך" עבר לפני התיבה הש"ץ ר' אלעזר געלבשטיין שי', שהנעים בניגונים שונים וכו' כנהוג.

לקריאת התורה הוציאו את הס"ת של משיח ואת הס"ת הקטן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה למפטיר כרגיל, ואחריו צעדו כמה מהתמימים שהחזיקו את שקיות הפ"נים (שעמדו במשך התפילה על שולחן נמוך לשמאל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א).

אחרי קריאת ההפטרה, החל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהכנות לתקיעות, שערכו זמן רב (כ-25 דקות). בזמן זה שר הקהל את ניגוני רבותינו נשיאינו ("ג' תנועות" להבעש"ט, הה"מ ואדה"ז, "ד' בבות" לאדה"ז, ה"קאפעליע" לאדהאמ"צ, "ימין ה'" להצ"צ, "לכתחילה אריבער" לאדמו"ר מהר"ש, ניגון הכנה לאדנ"ע, "הבינוני" לאדמו"ר מהוריי"צ, "הוא אלקינו" לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וניגון ההקפות לרלוי"צ) ו"יחי אדוננו".

לאחר מכן חזר ר' נחמן שפירא שי' על השיחה הידועה מר"ה תשנ"ב שקבלת מלכותו של הקב"ה מתגלית ע"י קבלת מלכותו של מלך המשיח, והכריז ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" (ואחריו הקהל).

לאחר מכן פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באמירת "למנצח", ואח"כ אמר את הפסוקים והברכות ותקע.

בתקיעות לא היו קישויים, מלבד בתרועה האחרונה שפסק אחר טרומיטין אחדים והחל שוב (המדייקים מספרים שב"תרועות" בד"כ לא היו יותר מעשרים טרומיטין – ובד"כ בין 14 ל-19).

לאחר התקיעות אמר את הפסוקים "אשרי העם" וכו', וחזר למקומו אחרי הספרי תורה. בשעה זו שר הקהל "יחי אדוננו" (כנהוג מידי שנה, מאז ר"ה תשנ"ג). בהגיעו למקומו, ניסו כולם להביט ולו לשניה אחת לעבר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הנוהג בשעה זו להסתובב אל הציבור ל"חזרת פנים".

הש"ץ בתפילת מוסף היה ר' מרדכי בעקראָוויטש שי', וה"בעל תוקע" לתקיעות דמעומד היה ר' לוי טענענבוים שי' (כמידי שנה).

ב"כורעים", נעזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכסאו (שסובב לצד ימין) ובדרגש (מצד שמאל).

לפני ברכת "זכרונות" (שלא כרגיל) ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבימתו אל עבר סטנדר נוסף שעמד למרגלות הבימה (ע"מ לתת מקום לכהנים, כבכל יו"ט). התפילה בכללותה התארכה מעט, והסתיימה בשעה 3:15.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:15; לפני התיבה עבר ר' נחום קאַפלינסקי שי'.

לאחר התפילה, יצא לבריכה שבחצר 770 לעריכת "תשליך", ובסיום הכריז א' הנוכחים ג"פ את הכרזת הקודש "יחי אדוננו".

ליל ב' דראש השנה

בשעה 7:20 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ לתפילת מעריב. לפני התיבה עבר ר' שמעון הערץ שי'.

בסיום התפילה אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הקדישים (יא"צ גיסתו הרבנית שיינא הי"ד, בת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ). התפילה הסתיימה בשעה 7:48 לערך.