קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ב' אדר-ראשון תשכ"ה


יום ה' ב' אד"ר: הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:35 נכנס להתפלה 9:45 ונגמר בשעה 10:35. קיבלתי עלי' כהן. מק"ש עד שמונה עשרה התפלל הרבי עם ניגון אחר, וכל ק"ש אמר בלחש, ביהא שלמא רבא בקדיש שאחרי שיר של יום, התחיל הרבי לפסוע ומיד נעמד. לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן קלמנסון. הרבי חיפש אותו לפני שמונה עשרה של בלחש. למנחה נכנס 3:15 ולפני שנכנס, נתן הסידור להחתן זושא זירקינד. לפני שהרבי התחיל אשרי חיכה עד שהחתן זושא יכנס ואח"כ שאל את מאיר הארליג מתי החתונה וענה ביום ראשון, ואמר תחנון. נגמר מנחה 3:30. הלך הערב הביתה בשעה 4:57 וחזר 6:05. נכנס למעריב 6:47 ונגמר 6:58. בשעה 7:45 נכנס הנהלת הישיבה להרבי והיו שם עד 8:10 ר' שמואל לוויטין לא הי' מפני שהוא עוד חולה. בשעה 8:30 התחיל היחידות.

בבוקר קיבל מנחם וואלף תשובה מהרבי בענין המכתב שהכניס אתמול [אודות הארכת זמן הקבוצה להישאר אצל הרבי], התשובה היתה כך "התיעצו עם הישיבה שבה לומדים עתה". וגם הי' כתוב להחזיר המצורף ז"א המכתב של ר' אפרים. בערב כשנכנס ההנהלה של הישיבה אז דיברו בענין זה. ואח"כ הם אמרו שהרבי אמר שצריכים לדבר הכל עם חתמו לא להאריך מההנהלה דכאן ישלח לשם מכתב ולדבר הכל (לא ברור). בשעה 12:45 נכנס ר' שאר ישוב כהן להרבי והי' שם עד 2:15. בשעה 2:45 יצא הרבי ונסע עם קרינסקי ועם חדקוב.

בחוץ עמדתי עם מנחם וואלף וחיכיתי שם לתפוס טקסי בשביל ר' שאר ישוב, והרבי אז נסע הביתה וראה שאר ישוב, נענע עם הראש. שאלתי את שאר ישוב מה שהרבי דיבר אתו, וסיפר שדיברו בענין שלא אוכל בשר, הרבי אמר יש מדריגות לאלו שלא אוכלים, יש אחד שאצלו זה ירידה שאוכל בשר, ואצל אחד שכבר בירר הניצוצים אז אצלו זה דבר שלא צריך, והרבי אמר שלא אוחז מהשיטה שלו, אלא זה משהו אחר מפני שהוא נתגדל כך אצל אביו.

גם דיברו בענין שלא רשם להיכנס מדעים בענין הרבנות שדעת בעלי בתים זה היפך דעת תורה, והרבי גם דיבר את זה ביו"ד שבט, וגם סיפר שביו"ד שבט שאל את הרבי על מכתב שלא ענה לו, ענה שלא רוצה לכתוב לו מפני כיבוד אב מפני שאביו לא אוכל בשר, מפני שהרבי רצה להסביר במכתב איך שצריכים לאכול בשר, אז לא רצה להתיר לו מפני כיבוד אביו. וגם דיבר בענין הרבנות שרצו לקחת אותו . . לרב ראשי אז הרבי לא המליץ טוב, ואמר לו שבשבילו טוב ירושלים והרב ראשי שנמצא כעת הוא גם טוב בשביל זה. וגם הרבי אמר לו שיקח הטייפ של י' שבט מהמרכז, וגם שיקח שני חלק שו"ע של אדה"ז, ובכלל הי' שמח מאוד.

-

יחידות הנהלת הישיבה , יום ה' ב' אד"ר תשכ"ה

הנהלת הישיבה נכנסה לכ"ק אד"ש, בין הדברים אמר כ"ק אד"ש שיפרסמו את מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע להתלמידים בענין לימוד תנ"ך, דקדוק, וטעמי הנגינה, וכן דברי ימי ישראל. (לאחר כמה ימים שאל כ"ק אד"ש אם עושים משהו בעניין זה). דובר גם אודות תל' ה"קבוצה" שבאו מאה"ק ושאלו את כ"ק אד"ש בעניין לבקש עבורם הארכה שיוכלו להשאר כאן בפסח, ואמר כ"ק אד"ש שיבררו אם חתמו התל' שלא יבקשו הארכה.