קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ב' כסלו תשע"ו


שחרית: לתפילת שחרית כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס לערך בשעה 10:00 כשמנגנים דידן נצח בהאדרת והאמונה ניגנו את הניגון הרגיל (לא הצרפתי) בא-ל אדון ניגנו את ניגון ר"ח כסלו בממקומך ניגנו את הראסטאבער למפטיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה לתורה, בקדושה ניגנו שאמיל לאחר מיכן בכתר ניגנו הוא אלקינו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מהזאל כשמנגנים יחי במנגינה הרגילה

התוועדות קודש: להתוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס לערך בשעה 1:30 כשמנגנים דידן נצח הגרמ"ג מזג היין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א טעם מהיין והמזונות לאחר מיכן ניגנו יחי במנגינת חילי אדונינו שיחה הא' ארכה כ3 דקות לאחר מיכן ניגנו יחי במנגינה הרגילה ומיד לאחר מיכן ניגנו בצאת ישראל שיחה הב' ארכה כ28 דקות לאחר מיכן ניגנו כי אלוקים יושיע ציון שיחה הג' ארכה כ30 דקות לאחר מיכן ניגנו הנני מביא אותם שיחה הד' ארכה כ12 דקות בסוף השיחה התש"צ הניח 4 בקבוקים לאחר מיכן היה חלוקת משקה ומיד לאחרי זה ניגנו את ניגון ההקפות לרלוי"צ החזן התש"צ התחיל יהי רצון כשהקהל מנגן שיבנה באת אמירת ברכה אחרונה הקהל ניגן עצו עצה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מהזאל לערך בשעה 3:33 כשמנגנים יחי במנגינה הרגילה

מנחה: לתפילת מנחה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס לערך בשעה 4:00 כשמנגנים דידן נצח באלקינו ניגנו הנני מביא אותם בשים שלום ניגנו דידן נצח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מהזאל כשמנגנים יחי במנגינה הרגילה

מעריב: לתפילת מעריב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס לערך בשעה 5:22 כשמנגנים יחי במנגינת חילי אדונינו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מהזאל כשמנגנים יחי במנגינה הרגילה כרגיל