קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ב' תשרי תשי"א


ליל ב' דראש השנה

הש"ץ לתפילת ערבית הי' הרב מענדל קונין. אחרי תפילת ערבית עבר כל הקהל ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א שאמר לכאו"א "גוט יום טוב".

יום רביעי, ב' דראש-השנה

הש"ץ לפסוד"ז הי' הרב וויילער. בשחרית התפלל הרב צבי קטלרסקי. במוסף הרב שמואל זלמנוב. סדר התקיעות הי' כמו ביום הראשון.

בשעה 30:4 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפלת מנחה. אחר תפילת מנחה לימד הרב מרדכי מענטליק את המאמר שיצא לאור לכבוד ר"ה.

מספרים בשם אמו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הרבנית חנה, שבר"ה לבש כ"ק אדמו"ר שליט"א כיפה וחגר אבנט של כ"ק אדמו"ר הצ"צ. יש אומרים שהכיפה היתה קצת קרועה. במשך כל הר"ה לא הוריד כ"ק אדמו"ר שליט"א את הטלית מראשו הק' אף לא לרגע אחד.