קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ג' תשרי תשס"ט


יום חמישי, ג' תשרי – יום רצון לה'

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. בקריאת התורה קראו בס"ת של משיח (על הבימה הגדולה, כרגיל בתשרי) וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה שלישי. התפילה הסתיימה בשעה 11:38.

למנחה נכנס בשעה 3:15. בקריה"ת עלה שלישי (מפטיר).

בסיום התפילה (3:53) ניגש לעבר הסטנדר השני שהוצב הכן כבר מלפני התפילה ופתח בשיחה, כמנהגו הק' בכל "יום רצון". הקהל הרב נעמד בדריכות לשמוע את דבריו הק' למשך שעה ארוכה.

למעריב נכנס בשעה 7:12; סיום התפילה 7:23.

אחרי מעריב חילק "ועד סעודת שלמה" דברי מאכל ומשתה לקהל הרחב.

בשעות הערב הגיע ל-770 מבית הדפוס ספר "ליקוטי מקורות" (בהוצאה חדשה ומתוקנת), הכולל מקורות רבים בענין חייו הנצחיים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כפי שהם מצולמים מתוך הספרים (כשהקטעים הרלוונטיים מודגשים).

במשך הלילה התקיימו התוועדויות רבות ברחבי 770 והשכונה.