קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ד' אדר-ראשון תשכ"ה


יום ש"ק ד' אד"ר: הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:50, ירד להתפילה 10. הרבי אמר קדיש דרבנן לפני הודו, ואח"ז התחיל להתפלל עם המנין. לפני ברוך שאמר אמר משניות ותהילים. אחרי ברכו הסתכל הרבי בחומש, וגם הסתכל באיזה מאמר. הרבי קיבל מפטיר, אמר חצי קדיש דספר תורה, ואח"ז אמר ההפטורה. במוסף בהוא אלוקינו חכו כמה דקות עד שהרבי עשה עם היד, ואח"ז שרו. התפילה נגמרה 12:10. הרבי ירד להתוועדות 1:30, ושרו.

אח"ז התחיל בשיחה א' שרש"י אומר ויקחו לי תרומה לי לשמי, למה רש"י אומר לי לשמי, לכאורה יש עוד פשטים לי משלי שיהא משלי לי הכסף והזהב, וגם למה אומר רש"י ויקחו לי תרומה ואח"כ מפרש הענין של תרומה, ולמה הי' צריך רש"י להכפיל את המילה תרומה, מפני מה צריך רש"י עוד הפעם להגיד לי? ומזה ראי' שהמילה תרומה שייכת להענין של לשמי. הרבי ביאר הענין כמו גט שצריך להיות לשמה, וגם הסביר הענין של שי תרומות. גם ביאר הענין בעבודה שצריך להיות לשמה שהגבאי צדקה אצלו צריך להיות לישמה, אפילו שהנותן נותן אלו לישמה. אח"כ הי' מאמר מאדמו"ר הצ"צ משנת תר"ה שארך 1:20, וכן אמר שבמשך הזמן יצאו המאמרים לאור. שם במאמר מבאר הענין של תרומה ויקחו לי לשמי.

אחרי מאמר ניגש אביו של פנחס קונין (החתן), ושם שני בקבוקים משקה והרבי מזג לו משני בקבוקים, ר' יונה איידלקופ נתן שני בקבוקים קטנים, והרבי מזג לו משני הבקבוקים. ומאחד מהבקבוקים הגדול של קונין. ר' יונה שם בקבוק בשביל הכפר חב"ד, ובקבוק השני בשביל הכפר חב"ד ב', וביקש מהרבי ברכה להכפר חב"ד ב'. בקבוק הגדול נתן לו הרבי שימסור לשז"ר. ברוך נחשון הושיט ידיו למעלה ואמר לחיים והרבי חייך אליו, אח"כ דיבר הרבי שיחה מהסוף הפרשה בענין הקלעים אשר וכו'. ההתוועדות נגמרה בשעה 4:05, הרבי נכנס למנחה 4:20. הרבי חזר מביתו 5:45, למעריב נכנס 6:05, נגמר מעריב 6:18. הרבי הלך לביתו 7:10, נסע עם קרינסקי.