קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ד' תשרי תשכ"ה


ב-9:50 בבוקר הגיע הרבי מביתו. בשעה 10:00 נכנס לקריאת התורה.

תפילת מנחה – כרגיל. משום-מה נראה שבתפילת "שמונה עשרה" התפלל הרבי במהירות, והדבר חזר על עצמו שוב בתפילת ערבית שהתקיימה בשעה 9:40 [ברשימה אחרת: 7:50, מפני שר' ב"צ שמטוב היה אצלו ביחידות], שכן הרבי קיבל הערב אנשים ל"יחידות". בין הנכנסים היו ר"א גורביץ וכן ר' שמרי' גורארי'. היחידות היתה עד 12:30.

מעניין, בחודש אלול כשהגעתי הנה כשהש"ץ – שהוא בדרך כלל אבל ל"ע ול"ע – אומר משניות הרבי מביט על הקהל, ועתה הוא מביט בסידור, ניכר שהוא אומר משניות (יש אומרים שהרבי מאריך ב"עלינו לשבח") ואף כאשר הוא מביט על הקהל עדיין פיו ממלמל.

חברי ההנהלה אכן בחנו היום את תלמידי הישיבה, כהמשך לדברי הרבי בשבת.