קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ד' תשרי תשכ"ו


יום ה' ד' תשרי: הבקר בא 10, נכנס לקריאה 10:10, קיבל שלישי, יצא 10:20. למנחה נכנס 3:17, ר' לייב ביסטריצקי עשה היום ברית והוא יהי' הסנדק, והרבי שאל אם יש רב - לפני תחנון - ושאלו רבנים, והי' רעש, לקח שו"ע חדקוב והגישו לרבי ובאמצע שהביט, ניגש סטאן ואמר שהרבנים אומרים שלא אומרים תחנון, אבל אבינו מלכנו אומרים. אז הרבי סגר השו"ע ועשה עם היד, והתחיל להגיד תחנון, שרו באבינו מלכנו. אח"כ שאל ביסטריצקי בפתקא מה הי' הדין? וענה הרבי: שאין בנפילת אפיים קלא סשערף! (?) בשעה 5:35 הלך הביתה, וראה אחריו לייב, נענע עם ראשו. בשעה 6:55 חזר.

בשעה 7:50 נכנס להתפילה, ויצא. 8:15 נכנס חדקוב והתחיל היחידות 8:30. נכנסו לפני מעריב: ר' מלך קפלן, משפחת עשירים שלייפר היו כרבע שעה, נכנסו הרבה אנשים. יצא למעריב 10:45, אחרי מעריב נכנסה אחותה של יוסף הומינר, והיתה כחצי שעה, אח"כ נכנס פרידמאן לחצי שעה, הרבי דיבר איתו מרוסי', והשאלות הפרטיות שלו אמר לו הרבי שיכתוב הכל, וגם כל הדברים שדיבר איתו הרבי ביחידות, ואח"כ יראה הרבי מתי שיכנס עוה"פ ליחידות. ואח"כ ישב והתוועד ביחד עם ר' חיים משה ועשו רמקול שישמעו.

אח"כ נכנסו האנגלים ר' עובדי' שטקרס, ספרין, שטרן, ואח"כ משה אדרעי מענדל קלונגבאט היו 8 רגעים, הרבי אמר שיקבל סמיכה מהרב פיקארסקי, ולא מהרב מענטליק. אברהם טאובר הי' 25 רגעים, יעקב מאן, ישראל קוק, דוד קרסיק, חיים רבקין, שמואל אזימאוו, ר' אשר ששונקין, ר' חיים משה אלפרוביץ ובנו, ועוד. היחידות נגמרה בשעה 3:30. אח"ז נכנס חדקוב. יצא 3:45, ובשעה 3:50 נסע הביתה הביט בזאל. ליב גרונר הי' עד שעה 2.