קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ה' אדר-ראשון תשכ"ה


יום א' ה' אד"ר: הבקר בא הרבי בשעה 9:34 פתחתי את הדלת הראשית להרבי, והרבי אמר לי א דאנק. נכנס להתפלה 9:46 נגמר התפלה 10:30. אחרי מנחה ניגש קובלסקי להרבי בענין שהי' ביחידות, ששאל אותו הרבי כמה שמות ואז לא זכר וכעת כבר יודע, אז ניגש להרבי להגיד את השמות וכתב על פתקא. וכל הבחורים עמדו והסתכלו, אז הרבי הסתובב והביט הבטה חזקה, וכל הבחורים שעמדו ברחו מפחד. דיברו כחמש דקות. הרבי הלך הערב הביתה בשעה 4:45 וחזר בשעה 6. נכנס למעריב 6:46 ונגמר מעריב 6:57.

יחידות התחילה 8:45 ר' יונה איידלקופ הי' כחצי שעה ביחידות. ר' יונה מספר בזמן שהלך בחזרה לדלת אחרי היחידות שר הושיעה את עמך והרבי חייך הרבה. גם נכנס ליחידות ד"ר באליש מנהל מחלקה הלשון במשרד החינוך, הוא הי' יותר משעה. וגם נכנס מולה פרוס והי' כחצי שעה, ואח"כ בא איש אחד מקליוולאנד ורצה להיכנס לרבי, אבל חדקוב לא נתן לו רשות, אלא לדבר עם הרבי בזמן שיצא, אבל כשנכנס חדקוב בסוף יחידות להרבי ואמר לרבי שאחד רוצה לדבר אתו בחוץ אז הרבי אמר שיכנס, ונכנס ל 20 דקות. והרבי הלך לביתו 2:10.