קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ה' מרחשון תשכ"ה


יום א' ה' מרחשון: היום לא הי' יחידות. בלילה התפלל הרבי מעריב למטה בבית המדרש, ירד להתפלה בשעה 7 הלילה למטה, מפני שנגמר שלשים לפטירת אמו הרבנית ע"ה. לפני מעריב אמר סעריבראנסקי הסוף של משניות, מפני שהי' סיום משניות עד שלשים, והרבי אמר קדיש דרבנן ואח"כ התפלל מעריב. אחרי מעריב יצא המאמר שנתן אד"ש לשלשים, המאמר מאדמו"ר מהר"ש משנת תרמ"ג, המאמר מתחיל מאימתי קורין את שמע. למד המאמר לפני כולם הי' ר' זלמן בעלסאפסקי, וחילקו משקה שנתן בשמח"ת.

שחרית ומנחה כרגיל.

למעריב שזה יום השלושים לפטירת אמו הרבנית ע"ה הוציא הרבי מאמר חדש מאדמו"ר מוהר"ש ד"ה "מאימתי קורין את שמע". כן ביקש ללמוד את המאמר אחר מעריב ולהתוועד אחרי זה.

ירד להתפלל למטה בזאל כרגיל בשעה 7:00.

לפני מעריב אמר סעריבראנסקי הסוף של המשניות, מפני שהיה סיום משניות עד שלשים, והרבי אמר קדיש דרבנן ואח"כ התפלל מעריב.

אחרי מעריב ר' זלמן בעלסאפסקי למד את המאמר לפני כולם, וחילקו משקה שנתן בשמח"ת.

הלילה הוא ליל "יחידות".