קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ו' תשרי תשי"א


ו' תשרי

היום התחילו התמימים לבנות את הסוכה למעלה, בבית כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ואת הסוכה שלמטה, בחצר 770.