קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ז' טבת תשכ"ה


יום ש"ק ז' טבת: הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:40 וירד להפילה בשעה 10. אחרי הודו אמר הרבי משניות עד אותיות נשמה, ואח"כ התפלל קצת. אחרי זה אמר כמה קאפיטלך בתהילים, הקאפיטלך לא בסדר. בבקר לפני הודו הביט הרבי על הקהל. קיבל מפטיר. אמר קדיש אחרי הקריאה. במוסף שרו הוא אלוקינו. הרבי עבר ואמר גוט שבת. בשעה 1:30 ירד אד"ש עם חודוקוב להתוועדות, ר' יואל התחיל לנגן, והתחיל בשיחה מה שרש"י אומר יכנסו דברי באזניך שאל אד"ש בכלל מה שכל אחד מדבר שומע השני, וגם כתוב בפרשת חיי שרה גם שם בענין שקנה אברהם מעפרון כתוב באזני בני חת, ורש"י לא מפרש כמו שמפרש כאן. שאל עוד יותר וחייך הרבי מה שכתוב שבנימין בכה על צאוורו של יוסף ויוסף על בנימין, אומר רש"י על בית המקדש של יוסף ועל חלק שילה. לכאורה כל אחד צריך לבכות על חורבן שלו. אלא שעל שלו לא עוזר לבכות אלא לעשות! ואח"ז שרו הניגון רבונו של עולם... הרבי דיבר הרבה בענין ופרצת חוצה. ואמר מאמר מאדמו"ר הצ"צ. אחרי המאמר נגש שמעון לזרוב וצבי שופרין ואד"ש אמר לאבא שגם יגיד לחיים וגם העמיד בקבוק יין גדול והביא כוס קטנה, ואד"ש אמר לו שיביא כוס גדול, והביא, הרבי מזג לו כמעט כוס שלם וגם שלמה גלעד העמיד בקבוק משקה והרבי מזג לו מפני שנוסע. נגש גם יוסף אייזנבאך. ההתוועדות נגמרה בשעה 3:40 ומנחה נגמר בשעה 4. הלכו השבת הרבה בחורים לחזור חסידות בבכנ"ס. למעריב בא אד"ש בשעה 5:10 ונכנס להתפלל 5:17 ואחרי מעריב יצא אד"ש לקידוש לבנה. הלבנה היתה יפה אע"פ שכל היום ירד גשם. אחרי קידוש לבנה אמר אד"ש לכל אחד א גוט וואך א גוט חודש, ונכנס לחדרו. בשעה 6:50 הלך הביתה.