קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ז' מרחשון תשכ"ה


יום ג' ז' מרחשון: בבקר בא הרבי בשעה 9:20. ב 9:55 נכנס הרבי והתפלל לפני העמוד, בשעה 10:30 נגמר התפילה. בשעה 3:15 נכנס הרבי למנחה. הרבי התפלל כרגיל, היום לא הי' יחידות, וכל השנה הזאת (בפשטות הכוונה לשנה שעברה) לא הי' יחידות ביום שלישי. היום נסעו מאוחר לבטפורט, וכשחזרנו משם, הרבי כבר אחז באמצע שמונה עשרה.

מאתמול אחר מעריב עד היום בבוקר לא היה הרבי ב-770.

היום הכל היה כרגיל. הרבי הגיע ב-9:20 וב-9:55 נכנס לשחרית והתפלל לפני העמוד. ב-10:30 נגמר התפילה.

בשעה 3:15 נכנס הרבי למנחה.

למעריב ב"עושה שלום" הטה ראשו קודם לימינו (כבקדיש) ואח"כ לשמאלו וישר עוה"פ עשה קודם לשמאלו ואח"כ לימינו (כרגיל).

בגמר התפילה נסע מיד לביתו וחזר רק למחרת (כאתמול). לא היה "יחידות".