קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ז' שבט תשכ"ה


יום א' ז' שבט: הבקר בא הרבי 9:35, נכנס להתפלל בשעה 9:45 נגמר 10:30. מנחה נכנס 3:18 נגמר 3:32. בבקר לפני חזרת הש"ץ הביט אחריו והסתכל עם החתן ירחמיאל אנדוזיער ישנו, ולא אמר תחנון. לפני מנחה נתן הסידור שלו להחתן. הרבי הלך עם הכובע הישן והי' מקומט והי' מאוד במצב לא טוב, וגם הלך לא כרגיל הליכה שלו. אחרי מנחה הביט אחוריו ונגש אליו חדקוב ונכנס אליו. הלך הביתה בערב 4:50 וחזר 5:45. נכנס למעריב 6:46 ונגמר 6:58. השלג ירד משעה 8 בבקר עד 12 בלילה. בשעה 12:20 נסע הרבי לביתו.