קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ז' תמוז תשכ"ו


יום ש"ק ז' תמוז: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, ירד להתפילה 10:05, לפני ב"ש הביט בתניא ואחרי ברכו הביט בחומש, וגם במוסף. אמר תהלים בתהלים שלו, קיבל מפטיר. נגמרה התפילה 12:05, הכריזו מנחה 7:30. הלך הביתה אד"ש שעה 4, וחזר 7:30. למנחה נכנס 7:35, למעריב 9:17, נסע הביתה שעה 10. ר' יצחק חורגין ניגש לאד"ש ואמר שיש לו כאב עינים, ואד"ש אמר לו שילך לד"ר זעליגסון.