קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ח"י אלול תשכ"ו


יום ש"ק ח"י אלול: הבקר בא אד"ש שעה 9:55, ירד לתפילה שעה 10. התפלל עד שמו"ע ואח"כ לקח התניא, הי' עלי' לתורה של ברוך קיבמאן ואהרן גוטמאן, באו לשבת אורחים מקנדה ועוד מקומות. במוסף הביט בחומש, בשעה 12:10 נגמרה התפילה, ובשעה 1:30 ירד להתוועדות. התחיל בשיחה בענין ח"י אלול, דיבר שני שיחות, ואח"כ אמר מאמר בתור שיחה על פרשת כי תבוא, ואח"כ פתח החומש והתחיל להסביר בענין של ביכורים, השנה היא סוף שנת שמיטה והתחלת שנת הקהל.

אח"כ אמר על רש"י על התחלת החומש מראשית ולא כ"כ ראשית ושאל כמה קושיות, ודיבר שני שיחות. אח"כ אמר שיחה בענין מעלת ח"י אלול על כל החומש, ודיבר בענין שינגנו ניגון ד' בבות של אדה"ז וצריכים לראות שבעל השמועה עומד כנגדו, ואמר שהשנה היא שבת, סוף שנת השמיטה. עוד צוה לנגן פעם אחת הניגון של אדה"ז וניגנו, ואח"כ אמר שינגנו הניגון ניע זוריצי חלאפצי ומיד קם, וחדקוב עוד ישב ואד"ש ירד מיד מהמדריגות.

אחרי מנחה התחיל אד"ש לנגן הושיעה את עמך. בהתוועדות קצת בכה. ומיד שיצא ללכת הביתה שרו. חזר מביתו שעה 8, נכנס למעריב 8:15, נסע הביתה שעה 8:45. בלילה הי' חזרה.