קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ח"י מנחם-אב תשכ"ו


יום ה' י"ח מנ"א: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:10, קיבלתי עלי'. למנחה יצא 3:15, בשעה 5:30 נכנס ניסן מינדל. בשעה 6:30 יצא אד"ש ועל יד הקר ראה את חדקוב, אמר אד"ש לחדקוב שיכנס לקר, אבל חדקוב עמד בצד שאד"ש יכנס, אז אד"ש דחף את חדקוב שיכנס, ואד"ש לבד הלך ברגל, וחדקוב נסע, ואד"ש אמר לו לנסוע מפני שהי' צריך לנסוע ללות את שז"ר שנסע היום מאמריקה לא"י, ובכל העיתונים הי' כתוב על שז"ר שבא לאד"ש, וחזר חדקוב שעה 8.

בשעה 8:30 התחילה היחידות, נכנס משה ליפא רבינוביץ לכמה רגעים, ופנחס לייביש הרצל הי' כרבע שעה, נכנס אברהם שם טוב ומשפחתו כי יש לו אפשרעניש, ואד"ש גזז שעריו בחדרו. ר' שמואל בצלאל אלטוהיז לחצי שעה, נכנס אד"ש למעריב 10:20, יעקב גולדבערג נכנס אחריו, ואח"כ נכנס חדקוב, ושעה 2 נסע הביתה עם חדקוב.