קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ח"י מרחשון תשכ"ה


יום ש"ק י"ח מרחשון: בשבת בא הרבי בשעה 9:40 ל 770 וירד להתפלל בשעה 10. התפלה נגמרה בשעה 12:25. ההתוועדות התחילה בשעה 1:30, לפני ההתוועדות עלה לבימה ר' פנחס כץ ואמר שהרבי מאוד מרוגז שיושנים בהתוועדות, והשבת עשו הרבה שולחנות בלי ספסלים בכדי שלא יוכלו לישון בהתוועדות. ביאר הרבי הרבה קושיות שיכולים לשאול על רש"י ואף אחד לא שאל. וגם אמר מאמר בניגון של שיחה. באמצע ההתוועדות ישן אחד אז הרבי אמר שיעזובו לישון, ההתוועדות נגמרה בשעה 3:00, והתפלל מנחה אח"ז. הרבי נכנס למעריב 6:45, הרבי הלך הביתה בשעה 7:30 ולא חזר הלילה.

הכל כרגיל. הרבי בא ל-770 בשעה 9:40 וירד להתפלל בשעה 10. באמצע התפילה עיין הרבי במאמר.

התוועדות בשעה 1:30. לפני ההתוועדות עלה לבימה ר' פנחס כץ ואמר שהרבי מאוד מרוגז שישנים בהתוועדות, והשבת סידרו הרבה שולחנות בלי ספסלים בכדי שלא יוכלו לישון. בהתוועדות ביאר הרבי הרבה קושיות שיכולים לשאול על רש"י ושאף אחד לא שאל. גם אמר מאמר בניגון של שיחה. באמצע ההתוועדות מישהו ישן והרבי אמר שיעזבוהו לישון. ההתוועדות נגמרה בשעה 4:00 [ברשימה אחרת: 3:00], והתפלל מנחה אח"ז.

הרבי נכנס למעריב 6:45. להבדלה אומר תמיד הרבי (אחרי כל "ברוך אתה ה'") "ברוך הוא וברכו שמו".

הרבי הלך הביתה בשעה 8:00 [ברשימה אחרת: 7:30] ולא חזר הלילה.