קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ח"י מרחשון תשס"ט


יום ראשון, ח"י מרחשון

משעות הבוקר, נמכרו ספרים ישנים רבים מחוץ ל-770 (א' התמימים אף זכה למצוא ספר "קיצורים והערות לתניא" – שבתוכו דולר – שחולק ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בער"ה תש"נ).

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. בעת שירת "שיבנה" לפני התפילה, חזרו על הניגון פעמיים (שלא כרגיל כלל, ובפרט בימות החול). סיום התפילה 10:38.

כעבור כ-20 דקות יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת השטרות לצדקה, שנמשכה כ-13 דקות.

בסיום החלוקה הגיע יהודי מקורב בשם שלמה אברג'ל שסיפר על מופת שאירע לו, כאשר עבר אצל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יחד עם בתו בחלוקת הדולרים לפני שלשה שבועות, וביקש ברכה עבורה – היה לה סיבוך מאוד גדול שדרש ניתוח מסובך של 12 שעות, וב"ה הוסר חלק גדול מהסיבוך וזמן הניתוח ירד ל-4 שעות בלבד, וכעת בא להודות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבקש את ברכתו הק' שאכן הכל יעבור בשלום (הניתוח צריך להיות בשבוע זה).

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:15. אחרי התפילה (שהסתיימה ב-3:29) אמרו תהילים עד השעה 3:36.

למעריב נכנס בשעה 6:45; סיום התפילה 6:58.

בלילה התקיימה הרשמה לתלמידי הקבוצה לקבלת מעילים לחורף, בהשתדלות "קופת בחורים 770".