קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ח' סיון תשכ"ה


יום ג' ח' סיון: הבקר בא ברגל בשעה 10:33, נכנס להתפלל 10:40 נגמר התפילה 11:24. בתהלים בסוף הקאפיטל מח גמר במילים ינהגנו על מות הושיענו, כמו בשיר של יום של יום שני שאומרים אחר כך הושיענו. בשעה 3:15 יצא הרבי ועמדו שני החתנים יצחק כגן ומאיר פלוטקין, והרבי נתן את הסידור ליצחק מאיר קוגן ושאל איזה חתונה יהי' מקודם, ואח"כ אמר שיתפללו ביחד. נגמר מנחה 3:28, מיד אח"ז התחיל הכינוס תורה. התחיל ר' יואל עם שיחה של אתמול בענין טעם ומנהג לאכול חלב בשבועות, הרבי נסע עם קרינסקי 5:12, הביט בזאל וחזר 6:30. באותה שעה נסע מכאן ליב ראסקין שנוסע למרוקו ורקדו איתו קצת.

בשעה 8:15 התחילה יחידות. נכנסו האורחים מקודם. נכנס במשך הלילה שמואל פסח באגמילסקי, וגם אחיו של קיבמאן, משה פעלער, גרינגלאס, וואקסמאן נכנס ליחידות לשבע עשרה דקות, וגם נכנס במשך הלילה דוד קרץ למשך 7 דקות. ובשעה 1 נכנס שמעון סירוקה למשך שעה ורבע, ובשעה 2:30 נסע הרבי הביתה עם קרינסקי וחדקוב. למעריב יצא בשעה 9:57 ונגמר 10:04.

בזמן שהרבי התחיל ללכת מהעמוד, שרק הסתובב, התחיל רימלר לשים תהילים על העמוד, ואח"כ שמוטקין שם ונתן מכה, ובאותו זמן גם שם יצחק כגן ונתן גם מכה על העמוד עם התהילים, והרבי שמע המכות, הסתובב, והביט, וראה על העמוד הי' שני תהלים ואחד נפל על השולחן, והרבי הביט מאחוריו, והלך. מיד נהי' רעש בזאל ואף אחד מהם לא שם.