קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט"ו טבת תשכ"ה


יום א' ט"ו טבת: הרבי בא הבקר 9:31. נכנס להתפלה בשעה 9:43 ונגמר התפלה בשעה 10:30. בשעה 11:50 נסע להמקוה, הטקסי לא הי' יכול לצאת מפני שהי' שלג גדול בלילה, ונגש שלמה רייניץ והתחיל לנקות השלג ונסע. חזר מהמקוה בשעה 12, ובשעה 12:20 נסע לאוהל. חזר 4:25, ומיד נטל ידיו בכיור אשר על יד חדרו של רש"ל, ונכנס להתפלל בשעה 4:33, ונגמר התפלה 4:45. וב 4:48 הלך הביתה, וחזר בשעה 5:55. נכנס למעריב 6:47 ונגמר מעריב 6:58. בשעה 9:45 נכנס אחד לרבי והי' שם בערך עד 10:40. הלך הביתה יותר מאוחר מכל יום 12:50. הבקר בתפילה באמצע עושה שלום נהי' הרבי צרוד מאד ולא היו יכולים לשמוע אותו, ובפטום הקטורת אז אד"ש התחזק ואמר הפטום הקטורת עם קול משונה ואח"כ השתעל בכדי שיצא הליחה אבל לא יצא. אבל בסוף המשניות והקדיש דרבנן, אז הקול השתנה לטוב.