קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט"ו מרחשון תשכ"ה


יום ד' ט"ו מרחשון: הרבי נכנס היום להתפלל בשעה 9:38, ובחזרת בש"ץ במילים שומע תפלה בסוף הברכה, הרבי בכה. לפני הודו שהה הרבי מעט זמן עד שהתחיל הודו, משא"כ כל יום, התפלה נגמרה 10:20. בשעה 12 נסע הרבי למקוה, 12:45 חזר מהמקוה, בשעה 1:04 נסע הרבי לאוהל וחזר בשעה 6:15 ולא התפללו מנחה עד שהרבי בא. הרבי כשבא אמר קרבנות בדרך, ובא עם נעלי טניס ונטל ידיו בכיור שעל יד חדרו של ר' שמואל לויטין. הרבי נכנס להתפלל מנחה בשעה 6:24 ואמרו תחנון אע"פ שהי' אחרי השקיעה. בשעה 6:40 גמרו מנחה ואח"ז נכנס ל. גרונר אצל הרבי ויצא ואמר שהרבי מתפלל מעריב עוד מעט. בשעה 6:50 יצא הרבי למעריב, נגמר מעריב 7:10, יצא הרבי מחדרו בשעה 7:30 ונסע הביתה. ליהושע יוזביץ שעמד ליד הדלת של הזאל אז הרבי אמר לו: "פאר געזונט און גיב איבער א גרוס פון מיר" והרבי חייך, והרבי נסע עם קרינסקי ולא חזר הלילה.

הרבי נכנס היום להתפלל בשעה 9:38, שחרית כרגיל. לפני הודו שהה הרבי מעט זמן עד שהתחיל הודו, משא"כ כל יום. בחזרת הש"ץ בשמע קולנו, בסוף הברכה, התאמץ הרבי שלא לבכות. התפלה נגמרה 10:20.

בשעה 12 נסע הרבי למקוה, 12:45 חזר מהמקוה ובשעה 1 לערך נסע לאוהל.

הרבי חזר מהאוהל בשעה 5:20 (15 דקות אחר השקיעה) [ברשימה אחרת: חזר בשעה 6:15]. הרבי אמר קרבנות בדרך. נכנס לחדר הסמוך לחדרו, שם את החבילה עם הפ"נים והלך ליטול את ידיו, חזר ונכנס לחדרו. יצא למנחה כעבור כמה דקות. 10 דקות אחרי זמן מעריב התפללו מנחה ואמרו תחנון.

[ברשימה אחרת: בשעה 6:40 גמרו מנחה ואח"ז נכנס ל. גרונר לרבי ויצא ואמר שהרבי מתפלל מעריב עוד מעט.

בשעה 6:50 יצא הרבי למעריב. נגמר ב-7:10.

הרבי יצא מחדרו בשעה 7:30 ונסע הביתה. ליהושע יוזביץ שעמד ליד הדלת של הזאל אמר הרבי: "פאר געזונט און גיב איבער א גרוס פון מיר" והרבי חייך. הרבי נסע עם קרינסקי ולא חזר הלילה].

כנראה לפי בקשת אנ"ש הרבי יגיה את כל השיחות מכל שבת משנת תשכ"ה. בימים אלו קנו את הבניין הגובל עם "770" שהוא בניין מגורים לתושבים בשביל להרחיב את כל העניינים, את בית המדרש ומשרדי ה"מרכז". אומרים שהבניין נרכש בעזרת ה' קליין מתושבי השכונה, ידיד בית רבי.