קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט"ו תשרי תשי"א


יום שלישי, א' דחג הסוכות

הבוקר ברכו כולם - בסוכה - על הד' מינים של כ"ק אדמו"ר שליט"א. בשעת מעשה ישב כ"ק אדמו"ר שליט"א כשסידור פתוח לפניו, אמר "קרבנות" והביט על כל אחד מהמברכים. לאחרי שבירכו על הד' מינים למדו כולם את המאמר, בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אתמול בלילה.

ליל ב' דחג הסוכות

אחרי תפילת ערבית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לסעודה (מהנהגות כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת הסעודות: בסוף הסעודה נוהג לטבול ג' חתיכות חלה במלח - ג' פעמים). כ"ק אדמו"ר שליט"א בירך על הכוס, ואמר בקול את כל ברכת המזון.

אחרי הסעודה רצה כ"ק אדמו"ר שליט"א ללוות את אמו הרבנית לביתה כמנהגו, אך היא סירבה בתוקף בטענה שכ"ק אדמו"ר שליט"א עייף מאוד ואינה רוצה להטריחו, וביקשה ממישהו שילווה אותה לביתה. כ"ק אדמו"ר שליט"א עמד בפתח 770 וליווה אותה במבטו עד שנעלמה מעיניו הק'.