קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט"ז כסלו תשכ"ה


יום ש"ק ט"ז כסלו: בא אד"ש ל 770 בשעה 9:40 ירד להתפלל בשעה 10, מפטיר עלה הרבי כרגיל, התפלה נגמרה בשעה 12:10. אד"ש ירד להתוועדות בשעה 1:30 ודיבר ארבע שיחות. אד"ש דיבר מהתחלת השיחה שרש"י מתחיל במלוא ? ממש, ואמר לפני סוף ההתוועדות: קען דער שבת זיין ווי י"ט כסלו אדער י"ט כסלו קען זיין ווי שבת. ההתוועדות נגמרה בשעה 3:40, למעריב נכנס אד"ש 5:20, הלך לביתו בשעה 6:45.