קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט"ז מרחשון תשכ"ה


יום ה' ט"ז מרחשון: היום בבוקר שחרית התחילה בשעה 9:38 ונגמרה התפלה 10:30. מנחה 3:14, מעריב 7:00. בשעה 8 התחילה היחידות. הלילה נכנסה ההנהלה לרבי, ור' זלמן גורארי' נכנס הלילה ליחידות והי' שם שלש רבעי שעה. וגם א' עיתונאי מקנדה הי' כשעה. הרבי הלך לביתו בשעה 2 בלילה.

הרבי נכנס לתפילה בשעה 9:40. ב"א-ל ארך אפיים" שלפני "ויהי בנסוע" מכה הרבי על חזהו בתיבות "סלח לנו". התפלה הסתיימה 10:30.

3:14 מנחה.

7:00 מעריב.

ליל "יחידות" משעה 8:00. הלילה נכנסה ההנהלה לרבי. גם ר' זלמן גורארי' נכנס הלילה ליחידות והיה שם שלושת רבעי שעה. עיתונאי אחד מקנדה היה כשעה.

הרבי נסע מ-770 לביתו בשעה 1:00 [ברשימה אחרת: 2:00]. נעמד לראות קצת מה נעשה בישיבה באולם הלימודים. שאל על חדקוב (כי חדקוב גר לידו ונוסע לפעמים עם הרבי). חדקוב ניגש מיד ונסע עם הרבי.