קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' כסלו תשכ"ה


יום ש"ק ט' כסלו: בשבת בא הרבי ל 770 בשעה 9:40 וירד להתפלל ב 10. היו שני חתנים א’ מהם שלמה קונין ונתנו לו ששי כי יותר לא נותנים שביעי לחתן, כי שבוע שעבר זרקו על הרבי סוכריות בזמן שהלך להגיד קדיש אחרי שביעי (כנ"ל), השבת הי' כל השולחנות והספסלים כבכל שבת. אד"ש התחיל על רש"י שאומר פנה זיוה פנה הדרה לא כמו המדרש. באמצע השיחה דיבר הרבי על המשפיעים שצריכים להשיב על התלמידים אפילו אחרי שעה 9:30 בלילה וגם המורים צריכים להשיב אל התלמידים אפילו אחרי הצהריים. באמצע ישן אחד ואחד העיר אותו והרבי ראה את זה והרבי אמר לו שלא יעיר אותו. בסוף השיחות קם הרבי ללכת, אז ניגשו כל הבעלי שמחות עם המשקה שלהם והרבי מזג לכל אחד, ובסוף שרו כי בשמחה והרבי עשה עם הידים והרבי הי' שמח.

מוצש"ק: יצא הרבי אחרי מעריב לקידוש לבנה, והרבי חיפש את הלבנה וכל הבחורים רצו אחריו ונדחפו, ואז הרבי אמר "וואס שטופט מען זיך דאס איז נישט קיין פארבריינגן"? והלך עד אחרי הכביש. במילים כשם שאני רוקד שם יד על הפה בין השינים. הרבי הלך הביתה 6:45.