קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' מנחם-אב תשכ"ו


יום ג' תשעה באב: הבקר בא אד"ש 9:20, ירד להתפילה 10, איך שנעמד אל יד הסטענדער הוציא רשימת איכה והביט שם כל זמן התפילה, ודפדף כל הזמן דף מהסידור. בק"ש אמר בציבור, לא התפלל שמו"ע, קיבל מפטיר ובמפטיר בכה קצת, חדקוב התפלל לפני העמוד מפני שיש לו יארצייט. בקינות ישב על הארגז, באלי ציון עמד, בזמן שנכנס בבקר הכריזו מנחה 3:15. בשעה 3:15 ירד אד"ש למנחה מעוטר עם טלית ותפילין, קיבל מפטיר במנחה. הבקר ירד עם הסידור והקינות, אחרי מפטיר ירד אד"ש אחרי הס"ת, ועמד עד שסגרו הארון, ואח"כ הראה אד"ש שיסגרו עם הבריח ולא הבינו, וניגשתי וסבבתי שם, ואד"ש חיכה עד שאני יסגור. נגמר מנחה אחרי 4. למעריב יצא אד"ש שעה 8:45, אחרי מעריב לא יצא לקידוש לבנה מפני שהי' מעונן, בשעה 9:10 נסע הביתה.