קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' שבט תשד"מ


יום ו', ט' שבט, ערב ש"ק פ' בשלח

בצהרים נכנס אל הרבי המרא דאתרא הרב ר' זלמן שמעון דווארקין שי', ומסר לו את ספר התניא שנדפס ב"קראון הייטס". הרבי קיבל את הספר בשמחה גלוי', ובירך את הרב ואת כל תושבי השכונה באריכות ימים ושנים טובות.

לאחר מכן שאל הרבי האם כבר למדו בספר זה והרב ענה כי הנראה למדו כבר בגליונות הדפוס. הרבי הגיב בחיוך...

יצוין כי, ספר תניא זה נדפס ביזמת ה"ועד להפצת שיחות" ותושבי השכונה השתתפו בו – דולר לנפש. הרבי מסר שני דולר וכתב "מצו"ב השתתפות אזכיר עה"צ להצלחה רבה בכל".

הספר נדפס במשך ימים ספורים (!), י"ל עם הוספות ונכרך בהידור, כך שכאמור, הי' מוכן לקראת ש"ק. הוצאה זו סומנה במספר שד"מ ברשימת דפוסי התניא ונרשם בה: "כנ"ל אות קכג. עם תיקונים והוספות. קראון הייטס – "כאן צוה ה' את הברכה", ברוקלין נ.י. נדפס בעליית ביהכנ"ס וביהמ"ד ליובאוויטש שב ליובאוויטש – "770", בדופס ד"ועד להפצת שיחות" 788 איסטערן פארקוויי (בהשתתפות תושבי השכונה שיחיו) לקראת יו"ד שבט, ה'תשד"מ רמב דף".

לקראת כניסת השבת הי' אולם ביהכנ"ס מלא מפה לפה. רבים מאנ"ש והתמימים תפסו מקומות החל משעות אחה"צ המוקדמות, כדי לשמוע את כ"ק אדמו"ר שליט"א שעובר לפני התיבה בתפילות השבת. בין האורחים בלטו רבים מהשלוחים, שזו להם הזדמנות היחידה במשך השנה בה הם יכולים לעזוב את מקומם וכן קבוצת בעלי-תשובה מצרפת.

  • * *

הרבי עבר לפני התיבה לתפילת ערבית. הוא התפלל בקול רם, יחסית, וכל העומדים מסביב יכלו לשמוע.

בסיום התפילה, פנה הרבי אל הילדים (שרוכזו ליד הכותל הדרומי בצד ימין של ה"עמוד") והתחיל את הניגון "שיבנה בית המקדש...".