קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' שבט תשכ"ה


יום ג' ט' שבט

הבקר בא הרבי ל-770 בשעה 9:30, נכנס להתפלל בשעה 9:44. לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן אנדרוסיער. התפילה נגמרה בשעה 10:27. בבוקר הגיע אוטובוס שלם מקנדה, הישיבה, ובתפילה הי' קצת דחיפות.

נכנס למנחה בשעה 3:17 ונגמר מנחה 3:30. אחרי מנחה הורידו את העמוד למטה וסידרו את השולחנות שלא ידחפו.

בשעה 4:50 הלך הרבי הביתה וחזר בשעה 5:45.

ירד למעריב למטה בשעה 7 ונגמר בשעה 7:12. אחרי מעריב נעמד על יד העמוד, ושמעו שאחד אמר קדיש, ולא שמעו טוב, אז הרבי שאל אם אחד אומר קדיש וחכה עד שגמר. בשעה 11 הגיע פתאום יוסף אלחרר, ולפני זה דיברו עם ר' דוד שיתן קר לנסוע להביא את יוסף. בשעה 11:57 נסע הרבי הביתה והביט בזאל.

למעריב הי' קהל גדול. אחר מעריב אמר ישראל לאבקובסקי את המאמר באתי לגני.