קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' שבט תשל"ז


יום ו' עש"ק ט' שבט

היום בבוקר בשעה 8 נסעתי להאוהל הק' כמו כאו"א מחסידי חב"ד וכמבואר בהמכתב מכ"ק אד"ש. כמה מהשלוחים ואורחים כבר באו לש"ק ויום הקדוש י' שבט. הקבוצה מאנגלי' כבר באה.

ליל ש"ק

היום הקדוש בא כ"ז שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וכ"ז שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, ויה"ר בשנה זו ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו.

כמנהגו הק' בכל שנה מתפלל אד"ש מהתיבה לכל ג' התפילות. כיון שבשנה זו הקביעות הוא בש"ק הי' זה תענוג נפלא לשמוע לכה דודי והוא אלקינו ושאר התפילות; מעריב עם כ"ק אד"ש הי' בזמן רגיל ואד"ש לא האריך בתפילתו (כמו"כ הי' בשאר התפילות). אד"ש אמר בקול רם ההתחלה והסוף מכל פרק וכו' ולכ"א אמר הכל בניגון הידוע שלו.