קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' שבט תשס"ג


יום ראשון, ט' שבט, ערב יום הגדול והקדוש

עם התקרב היום שמסמל את קבלת מלכות של הרבי מלך המשיח שליט"א, יום שבו עודד הרבי מלך המשיח שליט"א לעיני כל באי עולם מול עשרות רשתות התקשורת את קבלת מלכותו בשירת 'יחי אדוננו...' התארגנו מספר תמימים והפיקו חמישים ושלש אלף עותקים של חומר מיוחד המסביר אודות נשיא הדור – הרבי מלך המשיח שליט"א. החומר הינו ראשוני מסiגו בכך שהוא מותאם לחלוקה הן ליהודים, והן, להבדיל, אצל בני נח. הדפים המעוצבים בצורה מיוחדת באים בצורת פלייאר מקופל לארבעה עמודים שיחולקו ביו"ד וי"א שבט בניו יורק.

עם רדת הלילה, ליל יום הגדול והקדוש העשירי בשבט, נראו התמימים העוסקים בהכנת מקומו של הרבי שליט"א מלך המשיח לתפילות, כשהם שוקדים ומכינים את עמוד התפילות של הש"ץ לקראת תפילתו של הרבי מלך המשיח שליט"א. כידוע, מידי שנה, עומד הרבי שליט"א נשיא דורנו מלך המשיח, בתפילות יו"ד שבט כשליח ציבור. לאחר התפילה נעמדו קהל האלפים בשורה כשהם מאפשרים את מעברו של הרבי מלך המשיח שליט"א, תוך כדי שירת 'יחי אדוננו'. לאחר מכן נערכה חזרה מאותיות המאמר 'באתי לגני' ה'תש"י.

הערב הוקרן ב-770 וידיאו של הרבי שליט"א מלך המשיח של שיחה משנת ה'תשמ"ג, וכן קבלת המלכות בשנת ה'תשנ"ג בהשתתפות עשרות אנשי תקשורת ועיתונאים, המקום היה מלא מפה לפה בזמן הקרנת הוידיאו ובהתוועדות שלאחריו.

מספר התוועדויות התקיימו הערב: האחד לחברי הקבוצה הצרפתית, המונה כ-45 איש שהגיעו עם משפחותיהם למשך חמשה ימים, עם מלוויהם השלוחים ר' יוסף קטן, ר' אשר בן-שמעון ור' שמעון הריש, שהתוועדו על הצורך להחדיר בעצמנו ש"אין עוד מלבדו". התוועדות נוספת לדוברי עברית התקיימה בא' מבתי השכונה עם הרב מרדכי רוטנשטיין והרב עמי פייקובסקי שדיברו על אתכפיא כמאמר הזוהר ופרושו של הרבי מלך המשיח שליט"א.