קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"א כסלו תשכ"ה


יום ב' י"א כסלו: הבקר הגיע אד"ש בשעה 9:26, לפני שנכנס לחדרו נתן צדקה לעני הסכום שנותן מינימאלי סך 25 סענט. נכנס להתפלל בשעה 9:38 לא אמר תחנון מפני שהי' בעל ברית. הרבי לפני שמונה עשרה חיפש את מיכל ראסקין, ולא היכה בסלח לנו. התפלה נגמרה בשעה 10:27 וגם נתן צדקה לפני התפלה לעני אחד ואני החלפתי אצלו. לא הייתי במנחה. בשעה 5 הלך אד"ש לביתו וחזר 5:50. ר' ניסן מינדל בערך 6:10 נכנס אצל הרבי עד מעריב. אד"ש נכנס למעריב בשעה 6:48 ונגמר התפילה בשעה 6:57 .