קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ב מרחשון תשכ"ה


יום א' י"ב מרחשון: בבקר כסדר כל יום, הרבי התפלל כרגיל. בלילה הי' יחידות משעה 8. הרבי התפלל מעריב בשעה 6:48. בשעה ? הרבי מסקולן הי' אצל הרבי כשעה וחצי. כל היחידות נגמרה בשעה 1:30. ביחידות נכנס גם יהושע יוזביץ. היום הודיע שלמה רייניץ שנפטר בעל של אמו, אז שאל את הרבי האם לנסוע לאמו, והרבי ענה שלא יסע. הלילה יצא הרבי לקידוש לבנה אחרי מעריב. בזמן שיצא חיפש את הלבנה, ואח"כ עמד וקידש. הרבי שם ידיו בפה בזמן שאחז במילים כשם שאני רוקד וכו'.

-

ר"ד מעת היחידות יום א' י"ב חשוון ה'תשכ"ה.

א' הת' שקנה מסופר זקן את הפרשיות של ר' ראובן סופר (הסופר דאדה"ז) שאל את כ"ק אד"ש שמכיוון שיש מאנ"ש הרוצים ללמוד מהכתב הזה ולכן האם רוצה כ"ק אד"ש לצלם זאת?

ואמר לו כ"ק אד"ש: שהיות וישנם שמות לכך לא כדאי לצלם, רק באם רוצה הוא יכול לתת לו לראות מתי שרוצה.

הרבי בא ל-770 ברכב (בחורף מביא אותו הנהג). בשעה 9:20 נכנס לחדרו ויצא לתפילה ב-9:40. כפי הנראה הרבי רוצה יותר להתפלל בשעה 10:00 כי בהתחלה היה בא בשעה תשע וחצי ואח"כ יותר מאוחר עד 9:45, כי בחגים ושבתות תמיד התפילה בשעה 10:00.

ראיתי עוד דיוק שהרבי אוסף את הציציות בהתחלת "אהבת עולם" ובתיבת "מארבע כנפות הארץ" מכניסם לזרת. כן הרבי אינו מפסיק בשמונה-עשרה בין תיבת "ותמגר" ו"ותכניע". "מודים אנחנו לך" אומר הרבי בקול.

מעריב בשעה 6:48. למעריב ניגש חדקוב ושאל את הרבי אם יצא לקידוש לבנה. הרבי יצא אחר מעריב. כשיצא חיפש את הלבנה, ואח"כ עמד וקידש. הרבי שם ידיו בפה בזמן שאחז במילים כשם שאני רוקד וכו'.

בסוף קידוש לבנה אמר הרבי לאלו שעמדו לידו "גוט חודש" וכן "שלום עליכם" אמר הרבי לאלו שעמדו לידו.

יחידות התחיל בשעה 8:00. היום נכנס ל"יחידות" בחור שקנה מסופר זקן פרשיות של ר' ראובן סופר (הסופר של אדמו"ר הזקן). הוא אמר לרבי שהיות שיש מאנ"ש רוצים ללמוד מכתב זה, האם הרבי מסכים לצלם זאת. אמר לו הרבי שהיות שכתוב שם את השם המפורש לכן לא כדאי. הרבי אמר לו שבאם הוא רוצה הוא יוכל לתת לו לראות מתי שרוצה (כמובן שהוא לא לקח כי הוא לא צריך זאת). הכתב היה מאוד יפה.

כן בא ליחידות היום הסקולענער רבי שהגיע באותה תקופה מרומניה והשתכן בשכונה (הרבי ביקש שידאגו לראות שיהיה לו מניין קבוע בבית הכנסת ששכר). הוא היה ביחידות שעה וחצי. נכנס גם יהושע יוזביץ. כן שלמה רייניץ הודיע שנפטר בעל של אמו, ושאל את הרבי האם לנסוע לאמו, והרבי ענה שלא יסע.

היחידות הסתיימה ב-1:30.