קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ב תמוז תשכ"ה


יום ב' י"ב תמוז: ...עלה למעלה בשעה 8:25 וירד 8:50. למעריב נכנס בשעה 9, והי' הרבה אורחים, מעריב נגמר 9:11. ואחרי מעריב ניגש אליס ודיבר איתו, ואמר שידבר את זה השיחות, ואח"ז נתן לו אחד שלום עליכם. להתוועדות ירד 9:35. ואז התחיל בשיחה א'. המאמר אמר בשעה 11:50 עד 12:25. ולימד ניגון, וסיפר סיפור מר' מיכאל דווארקין, ואמר סתם ואמר ... ... שישיר ... וגם ניגנו ואמר שזה לא אותו דבר, הטון לא אותו דבר, והי' מאוד מרוחו (?). ואמר כמה שיחות בענין נזיר, וניגנו הניגון של מיכאל והי' שמח (השאר לא ברור)... נגמר ההתוועדות בשעה 2:10, ונסע הביתה.