קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ג אייר תשע"ו


יום ש"ק: דקות ספורות לפני תפילת שחרית הזיז המשב"ק הת' מאיר אולטמן את הסטענדר לכיוון הצד השמאלי כיוון שהמנורה הימנית נשרפה וכך היה כל התפילות. לשחרית ניגש ר' אליהו איידלמען שי', האדרת והאמונה שרו בניגון הצרפתי, א-ל אדון במנגינת והוא גואלנו, ממקומך בניגון שמאיל וכן בשים שלום וביום שמחתכם. בקריאת התורה סלאוין לא היה ובמקומו קרא בתורה גרייזמן, כמו כן הרב שמעון סילמאן לא היה (בעקבות נסיעתו לכנס גאולה ומדע המתקיים ביום ראשון הקרוב) ובמקומו הכריז א' החתנים (אחיקם) את הכרזת יחי. עלו כחמישה חתנים ובעת זריקת השקיות באחת העליות פגע אחת השקיות בנברשת שתוקנה השבוע וכל הקהל נבהל... למוסף ניגש ר' מענדל רייצעס שי', בקדושה שרו אלו ואלו אומרים וכאיל תערוג, הוא אלוקנו כרגיל. בשים שלום ניגנו הנה מה טוב, התפילה הסתיימה בשעה 12:13. ר' נחום קפלינסקי קרא את הגאומ"ש, והודיע על הפארבריינגען ועל מנחה לשעה 19:30.

פארבריינגען: ב1:25 שרו יחי בניגון דידן נצח, ב1:35 שרו יחי הרגיל ואחרי שר' יוסל רייצעס בירך את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שרו שוב יחי הרגיל וכן לא לנו כרגיל. בהמשך שרו בר יוחאי, ומיד י. ג. ומ. א. התרגזו והחליפו בכוח לשירת שישו ושמחו בשמחת הגאולה הנה הנה משיח בא. בחלוקת המשקה קיבל הת' י. ל. עבור 'ריקודי ל"ג בעומר', והת' ר. ר. עבור התוועדות פינת החי. אח"כ שרו ניגון ההקפות, שיבנה ביהמ"ק, ויחי אדוננו.

מנחה החל בשעה 7:30 ולעמוד ניגש הרב יוסף ברוך שפילמאן, את ארון הקודש פתח ר' ישראל גרנובטר, לתורה עלו, בראשון ושני שני חתני בר מצוות ובשלישי עלה הרבי שליט"א מלך המשיח לרגל י"ג אייר (לא הוציאו ספר תורה של משיח) את הכרזת יחי בין שני לשלישי הכריז אביו של העולה לתורה בשני, את ההגבה עשה אביו של העולה לראשון, את הגלילה עשה הת' מענדי צירקוס, בחזרת הש"ץ לא ניגנו כלום, בסיום התפילה לאחר הכרזת הקודש יחי אמרו פרקי אבות פרק ג', ובסיומם הודיע ר' ישראל גרנובטר על תפילת ערבית, והרבי שליט"א מלך המשיח יצא מבית הכנסת בשעה 8:00.

סדר ניגונים וחזרת דא"ח.

תפילת ערבית התחילה בשעה 8:59 ולעמוד ניגש הרב שלמה טייכטל שהתפלל די בשקט, בסוף התפילה לאחר הכרזת הקודש יחי, שפילמאן עשה הבדלה ולאחר ברכה אחרונה קפלינסקי הודיע על סיום הרמב"ם ותפילת שחרית, והרבי שליט"א מלך המשיח יצא מבית הכנסת בשעה 9:16.

לאחר צאת הרבי שליט"א מלך המשיח מבית הכנסת היה ווידאו ולאחריו פרצו התמימים בשירת וריקוד יחי סוער.

ב11:15 בערך התחיל הסיום הרמב"ם.