קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ג אלול תשכ"ו


יום ב' י"ג אלול: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, נכנס לקריה"ת 10:05.

תיאור צאת אד"ש להלוי' של הרב הורנשטיין, וביקור אד"ש אצל הביאנער:

בשעה 11:15 בא הארון של הנפטר הורנשטיין, ואד"ש יצא, יודל קרינסקי הי' מוכן, ואד"ש שאל איפה הבן והאשה שלו? וענו שהבן ישנו. ואד"ש אמר שהיא צריכה לנסוע עד הר מנוחות (?), והבן צריך לנסוע מצד שני. אז אמרו לאד"ש שהיא חולה וחלושה, וגם הבן אמר שאסורה לה לנסוע. אז אד"ש אמר שישאלו ד"ר, ואח"כ אמר שישאלו לרב, והי' שם רבקין ואד"ש שאל אותו אם היא צריכה לנסוע, וענה שלא. ואד"ש אמר לאשתו שהיא לא צריכה לנסוע מפני שהיא חולה. והיא התווכחה עם אד"ש, אמר לה אד"ש שזה דין. ואח"כ אמר אד"ש שהוא גם קרוב וידיד ונוסע רק עד חוץ לעיר, והיא גם צריכה לנסוע עד חוץ לעיר.

אד"ש הלך עד הברז של מכבי אש, ושם רמז ליודל שיבוא, ושאל לאיזה איש שעמד על ידו אם יש לו קר, ואד"ש חייך, וענה האיש שיש. אד"ש נכנס מיד לקר של יודל, ונסע אחרי הארון, ומיד כל הבחורים נכנסו לקריס [קריזה] ונסעו אחריו, ונסעו שיירה גדולה, וגם הרבנית של אד"ש נסעה עם הקר שלה, וכך נסעו עד ביואן "בהיטסייד", שם עמדו וחיכו עד שהבינואר שיצא, אד"ש ישב בקר וחכה.

ומיד שראה את הביונאר התחיל לקום, ויצא מהקר וחכה עד שהביונאר ירד המדריגות, ואד"ש מיד ניגש אליו ואמר לו שלום עליכם, ואד"ש אחז עם ידו תחת זרועו של הביונאר, וכך אד"ש הלך עם הביונאר עם ידו תחת זרועו של הביונאר והיו שם דחיפות ואד"ש נדחף ועשה מקום לביונאר, ואד"ש דיבר עם הביונאר כמה מילים, ואח"כ כשנסע הארון הלך אד"ש עם הביונאר ד' אמות, ואח"כ אמר אד"ש שמספיק הלך כבר הילוך ד' אמות, ואד"ש בירך אותו כתיבה וחתימה טובה.

אד"ש חיכה עד שהביונאר הלך, הביונאר איש זקן מאוד. אח"כ נכנס אד"ש לקר, וכל אנ"ש נכנסו לקר ונסעו אחרי אד"ש, ובאמצע הדרך יצא הנהג של הארון וחכו כחצי שעה, ואח"כ נסעו עד חוץ לעיר, ושם עמד אד"ש ויצא, וכולם נעמדו ויצאו, ואד"ש חכה עד שהקר של הארון כבר לא רואים, ויודל נסע דלתות פתוחות, ואח"כ נכנס אד"ש לקר, וכולם רצו לקר'ס והי' שמח, ונסעו אחרי אד"ש ובאו ל 770 שעה 12:30. ואד"ש נטל ידיו ונכנס לזאל ואמר יושב בסתר.

למנחה לא יצא ב 3:15 אלא בשעה 4:10, כשבאו האוטובוסים מהקעמפ, ירד אד"ש למנחה. אחרי מנחה אמר שלום ליפסקער מקנדה נאום, ואח"כ שרו ואד"ש עשה עם ידיו, ובסוף התחיל אד"ש הניגון הושיעה את עמך, ויצא. בזמן שיצא אמר לשלום ליפסקער ישר כח על הנאום. בשעה 6:05 נסע אד"ש הביתה וחזר 7:20. נכנס ר' זלמן דוכמאן לאד"ש למסור דו"ח מה שהי' בבית הקברות.

למעריב יצא אד"ש 7:35, אחרי מעריב נכנס עוה"פ ר' זלמן דוכמאן לרבע שעה בענין שיראה שיהי' מנין כל יום. בשעה 12:10 נסע הביתה עם יודל. היום בזמן שאד"ש חזר עם יודל (בבוקר) אמר אד"ש ליודל שע"ז לא יכולים להגיד תודה. היום הגיע גרשון מענדל גרליק מאיטלי'.