קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ג מנחם-אב תשכ"ו


יום ש"ק פ' ואתחנן י"ג מנ"א: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 9:55, ירד להתפלל 10:05. התפלל עד ב"ש ואמר קצת תניא, ואח"כ התפלל עד שמו"ע, ולא הביט בחומש הן בשחרית והן במוסף. קיבל מפטיר. לא הי' השבת ר' יוחנן ובעל הקריאה. ר' זלמן דוכמאן הכריז מנחה בשעה 7:13, נכנס אד"ש למנחה הזמן הי' 7:15. קיבלתי עלי' כהן.

מוצש"ק - ביקור שז"ר: לפני מעריב כבר באו שוטרים, והאנשים התחילו לבוא וכבר הי' רעש. למעריב נכנס אד"ש שעה 9, אחרי מעריב התחיל מהומות, באו מהש"ב באו אנשים החשובים של הקונסל, ובשעה 10 ביקשו מחדקוב שיגיד להם התכנית מה שחושב, והוציאו כולם מהמרכז, ודיבר חדקוב עם אילן. ור' שמואל לוויטין ור' משה לייב נכנסו לאד"ש, ואד"ש צוה להם שיסעו וגם יצחק גולדין ועוד, שיסעו לקבל פניו מהמלון, ונסעו.

ואח"כ באו יותר שוטרים, וחדקוב ציוה שכולם מהבנין צריכים לצאת, וכולם יצאו, גם האנשים שעובדים במרכז, וגם על המדריגות עמדו השוטרים והאירו על השטח, ובזאל הכינו שנעשה קבלת פנים, וגם מאחורי הזאל שמרו השוטרים, ובחוץ נעמדה שורה של שוטרים ולפניהם שורה של אנ"ש.

ובזמן שהנשיא בא, לפניו נסעו משטרה ומיד שיצא שרו הניגון של המארש, ובאו איתו כ 8 מכוניות, והם יצאו מיד איתו, ובקר לכאן נסעו רש"ל ועוד מהזקנים. כל הדרך עד 770 נתנו לו שלום עליכם, וליב גרונר הודיע מיד לאד"ש ששז"ר הגיע, ואד"ש יצא עד הדלת של 770, מיד שראה שז"ר את אד"ש התחבק והתנשקו, ואח"ז אחז שז"ר את הזקן של אד"ש וחלק את זה, וצעק רבי רבי והי' מאוד בהתרגשות, ונהי' חיור. אד"ש אחז אותו ונכנס איתו לזאל ושם נשק את הפרוכת, ואד"ש הלך איתו דרך הפרוזדור.

אח"כ נכנסו לחדר של אד"ש, וגם נכנסו האנשים שלו, והי' דוחק גדול. בזמן שהתנשקו אף אחד לא עשה תמונה מזה. שם בחדרו, דיבר שז"ר שלומד חסידות ועושים כוללים, ואח"ז אמר ר' שמואל לוויטין שמסתמא רוצה הנשיא לדבר לבד שיצאו, ויצאו כולם. שז"ר לבש כיפה גדולה ודיבר ברגשים, והכניסו שם קפה וסוכר, והרופא של שז"ר אמר שיהי' עד שעה 1:10. נכנסו לאד"ש בשעה 11:40, ובשעה 1:20 נכנסו האנשים לשם ועשו הרבה תמונות.

ובשעה 1:40 יצא ונכנס להמרכז, ושם דיבר בטייפרקורדור של קול ישראל, שמודה מאוד לאד"ש שנתן מזמנו לו. אד"ש רצה להיכנס למרכז, אז שוטרים לא נתנו עד שנדחף, ואח"כ יצא שז"ר ואד"ש יצאו ודיברו, ואד"ש ליווה אותו עד הקר, והשוטרים שמרו על אד"ש, ואח"כ כשנסע, חזר אד"ש לחדרו. נסעו ביחד איתו חדקוב ועוד כמה, וגם יודל לקח כמה מהזקנים לשם, ובחזרה מהקר של שז"ר כשהלך אד"ש, אז השוטרים אחזו את אד"ש תחת זרועו והלכו איתו, ואח"כ אד"ש הודה להם ע"ז.

ואח"כ נכנסה לאד"ש הרבנית, והיתה שם כחצי שעה. ובשעה 2:30 נסע אד"ש הביתה, ובשעה 3 חזרו השלוחים משז"ר, חדקוב ראטשטיין ועוד, ואח"כ נכנס חדקוב לחדרו וטילפן לאד"ש ומסר שם דו"ח ממה שהי' שם.