קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ג מרחשון תשכ"ה


יום ב' י"ג מרחשון: הרבי התפלל לפני העמוד כבכל יום. היום צם הרבי מפני שהיום בה"ב. בשעה 3:17 נכנס למנחה. מעריב התפלל הרבי ב 6:48. הרבי נסע אחרי מעריב ולא חזר הלילה. בלילה במעריב אז הרבי במשפט שאומרים ד' אלקיכם אמת, אז הרבי אומר כל פעם בלחש ואח"כ אומר בקול רם ד' אלוקיכם אמת, והלילה אמר בקול רם בפעם הראשון ד' אלוקיכם אמת וחזר חלילה, ואח"כ עוה"פ ד' אלוקיכם אמת.

הרבי נכנס לתפילה ב-9:45. התפילה כרגיל. התפילין של יד לא היו מכוסות הרבה זמן בחולצה (לא כתמיד). ב"סלח לנו" מכה אפילו בחזרת הש"ץ (שלא ככתוב בספר המנהגים).

מנחה בשעה 3:17. למנחה נכנס בסידור אחר.

מעריב התפלל הרבי ב-6:48. מעריב כרגיל, חוץ מכך שתמיד בקריאת שמע אומר הרבי הכל בשקט חוץ מפעם השנייה של התיבות "ה' אלוקיכם אמת" שאומרם בקול, והפעם אמר הרבי כל הקרי"ש בקול ושמעו פעמיים בקול את המילים "ה' אלוקיכם אמת".

אחר מעריב נסע מיד לביתו כי צם היום (היום האחרון של בה"ב) ולא חזר עד למחרת (כבשבוע שעבר).