קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ג תשרי תשכ"ה


יום ש"ק י"ג תשרי: באמצע ההתוועדות צעק ישראל קום בכפר חב"ד יש הרבה בעלי חוקותי והרבי חייך מאד, והרבה פעמים צעק, והרבי חייך כל פעם. באמצע שר, והרבי חייך ובאמצע המאמר שאמר, אחד ניגן. המאמר הי' יותר בשקט. ובסוף אמר שיחה על סוף הפרשה. באמצע קרא אותו ישראל צבי הבר. נגמר ההתוועדות 4:05, נכנס למנחה 4:15. חזר מביתו בשעה 7, נכנס למעריב 7:18, אחרי מעריב נכנס דזיקאבסאהן עם הרבה אחרים והיו שם כשעה. הרבי נסע הביתה בשעה 9.

באמצע ההתוועדות היה ר' ישראל קוק קצת אחרי משקה, וצעק שבכפר חב"ד יש הרבה חילוקי דעות והרבי חייך מאד, ועוד הרבה פעמים צעק, והרבי חייך כל פעם וכן באמצע שר, והרבי חייך. באמצע המאמר, ניגן אחד. המאמר היה יותר בשקט ובסוף ההתוועדות אמר שיחה על סוף הפרשה.

ההתוועדות הסתיימה ב-4:05, והרבי נכנס למנחה ב-4:15 ואח"כ הלך לביתו.

הרבי חזר מהבית בשעה 7, נכנס למעריב 7:18, ואחרי מעריב נכנס דזיקאבסאהן עם הרבה אחרים והיו שם כשעה.

הרבי נסע בחזרה הביתה בשעה 9.