קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ג תשרי תשס"ט


יום ראשון, י"ג תשרי – יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00; סיום התפילה 10:50.

כעבור כ-20 דקות יצא לפתח ג"ע התחתון לחלוקת השטרות לצדקה. התור התארך אף יותר משבוע שעבר, ונמשך 27 דקות (עד השעה 11:37) כשמאות מאנ"ש והתמימים, נשים וטף, תושבים ואורחים חולפים על פני הקודש ומקבלים דולר וברכה.

היום נערך ב-770 "יום שכולו הקהל", שנפתח בשיעור מיוחד שנמסר ע"י הרב גרשון אבצן שי' – ראש ישיבת תות"ל סינסנטי-אוהיו בשעה 1:15 לערך, במזרח 770.

למנחה נכנס בשעה 3:15. ב"שים שלום" החל הש"ץ לנגן "לכתחילה אַריבער". בסיום התפילה (3:31), אחרי הכרזת ה"יחי", הכריז ר' דוד תורג'מן שי' – השליח באוברעוויליע-צרפת בקול רם "וויוו לערווא משיח" (= "יחי המלך המשיח") כמנהגו (יחד עם חבורת מקורביו) בחודש תשרי בשנים האחרונות...

אחרי התפילה אמרו תהילים עד השעה 3:38.

בשעה 4:00 לערך התקיימה תוכנית מיוחדת בנושא "הקהל" במזרח 770. הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שי' – משפיע בכפ"ח ובישיבת תות"ל ראשל"צ נשא דברים אודות "מבצע הקהל" בארץ הקודש ועל הרישום ל"הקהל". לאחריו דיבר הרב שמואל גרייזמאַן שי' – יו"ר מבצע "אות בס"ת" באה"ק שעורר על הוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות הרישום לס"ת ובמיוחד בשנת "הקהל", והרב אסף פרומער שי' – משפיע בישיבת חח"ל חיפה דיבר בענין "הקהל" מתוך שמחה.

בערב התקיים שיעור נוסף, רבת-משתתפים, בנושא "הקהל", שנמסר ע"י ר' יוסף יצחק ג'ייקובסאָהן שי'.

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:30; סיום התפילה 9:43.

בלילה התקיימו (כרגיל בחודש זה) התוועדויות רבות ב-770 ובשכונה.