קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ד אדר-שני תשכ"ה


יום חג הפורים י"ד אד"ש: נסע הביתה 5:30 וחזר בשעה 6:10. בשעה 6:47 נכנס למעריב, ונגמר 6:58. בשעה 7:45 עלה הרבי והרבנית לאכול מזונות, וגם עוד עשרה אנשים. דיברו בענין לפני חמישים שנה שהי' בליובאוויטש, וניגנו ניגונים. בשעה 8:35 ירד להתוועדות, בסוף ההתוועדות דיבר הרבי בענין הבחורים שלנו שנוסעים לא"י, "הרצים דחופים" שימסרו שם מכאן, והרבי אמר שיגידו לחיים הבחורים שנוסעים עוד כמה ימים מכאן. ולא אמרו כולם אז הרבי שאל האם הן יושנים? ואח"כ אמר שיתחילו ניגון, וישראל ליפסקער התחיל ניגון והרבי עשה עם היד, והי' מאוד שמח, וכל הקהל עמד על רגליו. אח"כ אמר לנגן ניגון של ארבעה בבות עשרה פעמים, אח"כ אבינו מלכנו, ניע זוריצי חלאפצי.

אח"ז התחיל הרבי לנגן הושיעה את עמך, התחיל לשיר ועמד ועשה עם הידים וכל הקהל רקד, והרבי עשה עם כל כוחו, ואח"כ ישב ואמר לנגן: אני מאמין, אבינו מלכנו. אח"כ הרבי קם ואמר לנגן כי בשמחה תצאו, והרבי קם ועשה עם הידים. אחרי שיחה העשירית רצה לומר לחיים, רצה לשתות ולא הי' שם יין, אז הרבי אמר שאסתיר יש הסתר והעלם.