קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ד שבט תשי"א


יום ראשון, י"ד שבט

היום נכנס ה"חוזר" הת' י.כ. ליחידות, ובסיום היחידות שאלו כ"ק אדמו"ר שליט"א: וואס הערט זיך מיט די הנחות? (= מה נשמע עם ההנחות? – של התוועדות יו"ד שבט וש"פ בשלח י"ג שבט), הת' הנ"ל ענה, שכנראה כוונת כ"ק אדמו"ר שליט"א להנחות מהשיחות, אבל המאמרים יהיו כנראה בכתב... (ז.א. שכ"ק אדמו"ר שליט"א יתן אותם בכתי"ק), כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ואמר: וואס איז? קענסט דען ניט מאכן קיין הנחה? (= מה יש, האם אינך יכול לעשות הנחה?). הת' הנ"ל: עפעס ניט אזוי. כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך מאוד ושאל: און פון שבת? הת' הנ"ל: עוד יותר גרוע, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: וואס, אזוי פיל משקה גענומען? מסתמא איז דאס מערניט ווי א תירוץ, וועסט זיך משתדל זיין וועסטו מאכן ביידע גוט (= מה, לקחת כ"כ הרבה משקה? כנראה שזה רק תירוץ, אם תשתדל תוכל לעשות את ההנחות משני המאמרים בטוב). ושאל הת' הנ"ל מכ"ק אדמו"ר שליט"א: פונדעסטוועגן – אפשר בכתב? כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך וענה: נו, איך וועל זען, דו טראג אריין וואס דו האסט, און אויב איך וועל האבן צייט וועל איך זיך משתדל זיין געבן בכתב (= נו, עוד נראה, אתה תכניס את מה שיש לך, ואם יהי' לי זמן אשתדל לתת זאת בכתב).