קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ד שבט תשכ"ה


יום א' י"ד שבט: בבקר בשעה 9:31 בא הרבי ל 770. נכנס להתפילה בשעה 9:44, בהתפילה בקדיש תתקבל אחרי ובא לציון, בעושה שלום עשה אד"ש מקודם לשמאל ואח"כ לימין ואח"כ לשמאל. התפלה נגמרה בשעה 10:30. לפני התפילה נתן כמה פרוטות לעני ומטבע נפל על הארץ, והרבי הסתכל על המטבע עד שהרימה העני והלך, עלה והסתכל. למנחה נכנס בשעה 3:16, לא אמרו תחנון מפני שמחר ט"ו בשבט, ונגמר מנחה 3:30. הלך הביתה 5:03, בחוץ ישבה זקנה והרבי נתן לה כמה מטבעות, ובשעה 5:55 חזר. למעריב נכנס 6:47 ונגמר 7. בבקר אמר לי קרינסקי ולעוד כמה בחורים שילכו להזיז קר שנעמד על יד ביתו של הרבי אבל הקר הי' סגור ולא יכלו לזוז אותה. היום לא הי' יחידות מפני ששבוע לפני חודש שבט אין יחידות. הרבי נסע לביתו בשעה 11:42 נסע עם הרבנית. לפני חודשים אמר הרבי למישהו שאחז טלית עם תפילין ואחז את הדלת אז הרבי אמר שהוא צריך להיכנס מקודם מפני שיש לו טלית ותפילין. הלילה התוועד ר' דוד ראסקין והרבי נתן לו משקה בשבת שיתוועד בט"ו בשבט. ההתוועדות נגמרה בשעה 2 והי' קהל גדול.