קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ד תשרי תשי"א


ליל א' דחג הסוכות

אחרי תפילת ערבית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לסעודה בסוכה שבמרפסת בית כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, והתיישב במקומו הקבוע כפי שהיה בחיים חיותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ומסביב הסבו הרש"ג, הרב שמואל לוויטין, הרב שמואל זלמנוב, ר' יעקב כץ, הד"ר אברהם זעליגסאן ועוד. אחרי הסעודה התקיימה למטה התוועדות חסידים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר חבילה של קונטרסים שיצאו לאור לחג הסוכות, והורה ללמוד את המאמר במשך החג.