קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ד תשרי תשכ"ה


יום א' י"ד תשרי: הבקר בא הרבי 10:05 נכנס לחדרו ולא סגר דלתו, ואח"כ יצא הלך עד סוף הרחוב, ושם נתן לאשה עני' כמה מטבעות וחזר. בשעה 2 נכנסו אנשי הכפר, והרבי בירך אותם ואח"כ הכניסו השיחה להרבי להגיה, והרבי הגיה. בשעה 3:25 נכנס יעקב כץ לעשר רגעים. בשעה 4:25 יצא עם הלולב והדסים, ונסע עם ר"י קרינסקי.

הבוקר בא הרבי ב-10:05, נכנס לחדרו ולא סגר את הדלת, ואח"כ יצא והלך עד סוף הרחוב, ושם נתן לאשה עניה כמה מטבעות וחזר.

בשעה 2:00 נכנסו אנשי הכפר והרבי בירך אותם. אח"כ הכניסו את השיחה לרבי להגהה, והרבי הגיה.

בשעה 3:25 נכנס ר' יעקב כץ לעשר רגעים.

בשעה 4:25 יצא הרבי עם הלולב והדסים, ונסע עם ר"י קרינסקי.

אחר תפילת שחרית קורא לי ר' יוחנן גורדון גבאי 770 ואומר לי בסוד שזה כשישים וחמש שנה שהוא אינו יודע כיצד אוגדים את הלולב ושאעשה זאת עבורו ובתמורה הוא יספר לי כיצד סדר המלקות בערב יום כיפור בחדר הרבי (אך נמנעתי מלשמוע זאת).

הרבי נסע לאוהל בשעה 12:00. בהכנסו למכונית נתן צדקה לכמה עניים שעמדו בצד [אשתקד דיבר הרבי בהרחבה על המבואר בחסידות (בסידור עם דא"ח ועוד) שמרבים בצדקה לעניים ערב סוכות]. בשעה 5:00 בערך שב ל-"770". מנחה כרגיל. שב לחדרו ואחרי זמן לא רב יצא לסוכה כשלולב ערבות והדסים בידו הק', כנראה על מנת לאוגדם. אחר כך יצא ונסע לביתו. היה זה ב-6:00 בערך כשלולב אחר בידו (ייתכן שהלולב הנוסף מיועד עבור הרבנית).