קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ד תשרי תשס"ט


יום שני, י"ד תשרי – ערב חג הסוכות

הבוקר התקיים שיעור ב"דבר מלכות" (קונטרס "הלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם") בשולחן המרכזי במרכז 770, ע"י הרב חיים פויזן שי' – משפיע קהילת חב"ד בצפת.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. בקריה"ת עלה שלישי. בסיום התפילה (10:48) בלטה במיוחד ההכרזה הממושכת של הקבוצה מהרצליה (שהגיעה מוקדם מהרגיל, כמו רבים אחרים, לקראת "הקהל" שצריך להיות – ובוודאי יהי' בע"ה – במוצאי יו"ט ראשון של חג).

למנחה נכנס בשעה 6:00; סיום התפילה 6:12.

ליל א' דחג הסוכות

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:00. ביהכ"נ היה מלא על גדותיו בצורה בלתי רגילה שאינה זכורה בשנים האחרונות (זאת כנראה בעקבות האורחים הרבים שהגיעו ובפרט בימים האחרונים לרגל "הקהל"). לפני התיבה עבר ר' מנחם מענדל רייצעס שי'.

בסיום התפילה (7:16), הכריז הגבאי ר' זלמן ליפּסקער שי' ג"פ "גוט יו"ט" (כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנים האחרונות – שהגבאים יכריזו זאת) ואת שאר ההכרזות, ולאחר מכן פרץ הקהל בשירת "יחי אדוננו וכו'" בניגון "ושמחת" למשך כמה דקות. אח"כ נשא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיחת קודש מעל גבי בימתו הק' כמנהגו הק' מידי שנה, כשהקהל עומד ומאזין בקשב.

[יצויין כי מבעוד מועד דאגו לחלק את "הנחת" השיחה של תשנ"ב (וכן בלילות הבאים), זאת בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיש להתכונן לשיחה ע"י שינון השיחות מהשנים הקודמות].

אחרי השיחה עלה לחדרו הק', וכעבור זמן קצר הלך לסוכה של "הכנסת אורחים" (הממוקמת ברח' ברוקלין בין איסטערן-פּארקוויי ללינקולן) בליווי מנהל ועד "הכנסת אורחים" ר' מנחם מענדל הכהן הענדל שי', לברך את האורחים (כמנהגו הק' מידי שנה).

בסוכה הוכנה בימה וסטנדר, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה ונשא שיחת קודש קצרה בת כמה דקות כשקהל האורחים עומד ומאזין בקשב.

בהמשך הלילה התקיימה "שמחת בית השואבה" על פינת הרחובות קינגסטון ומונטגומרי כמידי שנה, ואנ"ש והתמימים רקדו בחיות עד אור הבוקר.