קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ז אדר-ראשון תשכ"ה


יום ו' י"ז אד"ר: הבקר בא הרבי בשעה 9:33 פתחתי לו את הדלת ואמר לי א דאנק. נכנס להתפלל בשעה 9:46. לפני חזרת הש"ץ השתעל הרבי הרבה, ונעמד כמה דקות והשתעל עד שהתחיל חזרת הש"ץ, התפילה נגמרה בשעה 10:28. בשעה 3:50 הביא אלחנן גורמן שלש לקוטי תורה, ומיד הכניס גרונר שני ליקוטי תורה לרבי, הרבי חיכה עד שהביא גורמן, ובשעה 4:10 יצא הרבי עם ליקוטי תורה תחת ידו, ונגש לקרן שניאור הכניס שם כמה מטבעות, וכל הזמן שהכניס הביט בזאל, ואח"כ נסע עם קרינסקי, וחזר מביתו בשעה 5.