קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ח אייר תשמ"ו


יום שלישי, ח"י אייר - ל"ג בעומר

כשהגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א מביתו, יצא לחלק דולרים לצדקה לכל הקהל למשך כ-22 דקות.

לאשה שביקשה ברכה עבור ילדים ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בקרוב", ולאשה אחרת אמר: "בקרוב ממש". לכו"כ שביקשו ברכות לילדים איחל: "זרעא חיא וקיימא".

כשעבר הרב ישעיהו שי' הרצל מכפר תבור, קרא לו כ"ק אדמו"ר שליט"א בחזרה וחייך באומרו: "אתה הלא לוקח תמיד עבור כל איזורך", ונתן לו דולר נוסף באומרו: "קח עבור האיזור". לגבאי ר' א. שי' ששונקין שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א: "מדוע אינך מחייך?". אשה א' סיפרה אודות שליח א' בבופלו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לה דולר נוסף עבורו. כמו"כ דיבר עם עוד כו"כ ונתן לכו"כ עוד דולר.

בשעה 3:15 נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לאוהל, ורק אז נודע לקהל שכ"ק אדמו"ר שליט"א יעבור דרך ה"פרוספקט פארק" - שם נערכה במשך כל היום תוכנית מיוחדת לילדים, והתמימים ואנ"ש שהיו באותו זמן ב-770 נסעו לשם במהירות. כשהגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א לפארק, נעצר על תלולית דשא גבוהה, ומשם השקיף לעבר מקום הכינוס. לאחר מכן המשיך בביקור בפארק; המכונית סבבה את הפארק בסיבוב מיוחד, וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן לשלום לילדים כל העת (למעשה היו קצת ילדים). א' האברכים פינה את הזבל מלפני המכונית, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עשה בידו הק' תנועת ביטול. משם המשיך לאוהל.

מהאוהל חזר בשעה 9:45 לערך. בחוץ עמדו הרבה מאנ"ש והתמימים והחלו לנגן, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד מעט בידו הק'.

לאחרי תפילות מנחה ומעריב (אליהן נכנס ללא סירטוק משי), בשעה 10:10, הודיע לריל"ג שבעוד כ-10 דקות תתקיים התוועדות לכבוד ל"ג בעומר! את השמחה אין לתאר, 770 היתה כמרקחה וכו', אך ברדת כ"ק אדמו"ר שליט"א הכל היה ערוך ומסודר.

ההתוועדות החלה בשעה 10:25 לערך. באמצע שיחה הראשונה אמר מאמר כעין שיחה ד"ה "איתא בזהר זמנא חדא כו'".

בשיחה השניה הורה שאלו שעדיין לא עשו כינוסים בקשר לל"ג בעומר - יעשו זאת בימים הסמוכים, ודיבר על אלו שהם נגד רשב"י והתרופה לכך - להתחזק באהבת ישראל.

בשיחה השלישית דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א על שיעור הרמב"ם היומי "לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה, וביאר זה בשייכות עם הנישואין דכנס"י עם הקב"ה, ועורר אודות הציפיה והתביעה לביאת משיח צדקנו והצעקה "עד מתי" - שצריכים "מאַכן דעם אמת'ן געוואַלד" וכו', ולאחרי השיחה שר הקהל בהתעוררות והתלהבות עצומה "ווי וואָנט משיח נאַו" במשך שעה וארבעים דקות (!!!), מהשעה 12:05 עד השעה 1:45 לערך, כשמידי פעם השירה מתגברת. כמו"כ באמצע היו כ-10 דקות שרק צעקו "נאַו", ואנשים יצאו מגדרם וקמו ורקדו על מקומם וכו' וכו'.

בתחילת השירה סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א לד"ר ר' אבוחצירה לשרוק וסימן לא' לומר "לחיים", ובמשך כל הזמן ישב על מקומו בדומיה והביט לכל עבר, ומידי פעם אמר "לחיים" לקהל. בסיום התחילו להסות את השירה, ואז אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שבשעת הקפות נהוג להכריז "עד כאן הקפה א'" וכו', ועל כך אמר פעם כ"ק מו"ח אדמו"ר שאם לא יכריזו כן לא יידעו מתי להפסיק, ובמילא לא יוכלו ללכת להקפה ב' וכו', ולכן אם יהיה פעם "ועד המסדר", גבאי או שמש וכיו"ב - יבחרו מישהו שימנוהו להכריז "עד כאן הקפה כו'", ובמילא יוכלו לחשוב אודות ההקפה שלאחרי זה, עד להקפה השביעית, ובכל אופן - תהיה זו הכנה קרובה ללכת לקבל פני משיח צדקנו.

אח"כ עורר על פתיחת בתי חב"ד חדשים וחיזוק הישנים, וכן "צבאות ה'" וכולל "תפארת זקנים" בכל מקום ומקום. כמו"כ דיבר בענין בניית "בית אגודת חסידי חב"ד" בכפר חב"ד, באומרו שכדרך הבטלנים - התחילו בבנין, ונשארו תקועים באמצע, ואמר שלכן ישלח סכום כסף נוסף לזרז את הבניה בנוסף על הסכומים שכבר שלח (כידוע שאת הבניה ביקש כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלם בעצמו), והוסיף שבודאי יזדרזו במלאכת הבנין באופן שלקראת י"ב-י"ג תמוז יהיה הבנין בשלימותו!

בסיום ההתוועדות הורה לנגן ניגון הכנה, ד' בבות, "ניע זשוריצי", ניגון אדמו"ר האמצעי, "לכתחילה אַריבער" ו"שיבנה ביהמ"ק" - ובניגון זה עודד תחילה בידו האחת ואח"כ בב' ידיו הק'. אח"כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה, ולאחרי חלוקת הדולרים לטנקיסטים התחיל לנגן "כי בשמחה", ויצא בשעה 2:15 לערך.

אח"כ נסע מיד לביתו.