קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ט אייר תשמ"א


ש"פ בחוקותי, י"ט אייר

תוכן וסדר השיחות דההתוועדות: ההוראות הנלמדים מיום זה. ציוה לנגן ואמר מאמר ד"ה "אם בחוקותי וגו'" (תרכ"ז). דיבר על מצב העולם, שהוא במצב של סכנה שאחד יכול לדפוק הקנעפל ולעשות חורבן בעולם. דיבר על מעלת כתיבת ספר-תורה דתינוקות של בית-רבן דווקא.

לקראת סיום ההתוועדות דיבר אודות ה'משקה' שהגיע זה עתה ממוסקבה, מההתוועדות שהייתה שם בשבועות הכי אחרונים. אמר שיתן זה להרב מענטליק שי', והוא ימזוג עוד יין לתוכו וישתו זה בעת התוועדות חסידית.

בסיום ההתוועדות אמר:"בביאת משיח צדקינו יעשו לכל לראש אַ חסידישע פאַרבריינגען" וכו'. בעת ההתוועדות היום היו גם כמה וכמה ביטויים לא רגילים.