קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ט כסלו תשכ"ה


יום שלישי, י"ט כסלו

בבוקר הגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א ל-770 בשעה 9:26 (או 9:27). נכנס להתפלל בשעה 9:41. לא אמרו תחנון; התפילה היתה כרגיל ונגמר בשעה 10:25 (או 10:26). כ"ק אדמו"ר שליט"א היה לבוש בסירטוק של שבת.

כל היום לא היה סדר נגלה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס למנחה בשעה 3:15 (או 3:16) והתפילה הסתיימה בשעה 3:25 (או 3:27). לא אמרו תחנון, וכ"ק אדמו"ר שליט"א היה לבוש בסירטוק של שבת. כשיצא מביהמ"ד לחדרו, התחיל א' לנגן ניגון וכ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ועודד מעט בידיו הק' [ע"פ יומן אחר – סימן בראשו הק'], ושרו למשך כחצי שעה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א הלך הביתה בשעה 4:20 וחזר בשעה 5:30. לא כיבה את החשמל בחדרו.

הכינו את בית המדרש הגדול להתוועדות שתהיה הלילה, את השולחנות והרמקולים וכו'.

בשעה 8:00 עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א למעלה לדירת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לערוך מעין סעודת יו"ט. אכלו מזונות ושתו "לחיים", וכ"ק אדמו"ר שליט"א הוציא מידו (של הרש"ג?) ואמר: אני אמזוג לכם, ומזג לו ולעצמו ואמר "לחיים". ניגנו ניגונים וכ"ק אדמו"ר שליט"א גם ניגן. שהו למעלה במשך כרבע שעה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות בשעה 8:30. כשעלה על הבימה רחש בשפתיו הק', ובהגיעו למקומו לקח מפית נייר, ניגב את הכוס ופתח את בקבוק ה"בענדעקטין" ומזג לכוסו ונתן גם לרב יאָלעס, ואכל מהמזונות ונתן ג"כ לרב יאָלעס והרב מענטליק מזג כוס יין לכ"ק אדמו"ר שליט"א. כ"ק אדמו"ר שליט"א בירך ושתה ואמר "לחיים" ליושבים סביבו, ואמר לאורחים שישבו מסביב שיאמרו "לחיים" וחייך להם. הקהל שר קצת בינתיים.

היה קהל גדול, והתחיל בענין "כתונת" של אדה"ז. בין שיחה לשיחה [ע"פ יומן אחר – אחרי המאמר ("כנהוג")] ניגשו לתת לכ"ק אדמו"ר שליט"א משקה וניגשו האורחים שבאו לי"ט כסלו לכ"ק אדמו"ר שליט"א והרבה גם נשקו את ידיו הק', ולהרבה נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א מזונות עם מפית, וגם לקרוב שלו נתן מזונות. א' ביקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א את מהמשקה שמזג לכוסו, ונתן לו. כן הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לחלק לאורחים את המזונות שלו, וכן לאחדים נתן מהמשקה שלו.

ר' שמואל פסח הביא כעשרה אורחים וגם היה עני אחד שביקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א כסף, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו כמה דולרים. להרבה אנשים חייך כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ר' יונה איידלקופּ ניגש לכ"ק אדמו"ר שליט"א וביקש ברכה לכמה דברים כגון: שכפ"ח תצליח בענין המחלוקת עם תוחלת. כ"ק אדמו"ר שליט"א ענה: בהצלחה (רבה?) בכל הענינים. כן ביקש עבור חדרי תורה אור וכן בכלל עבור כפ"ח.

חילקו פתקאות של חלוקת הש"ס, וכ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר אז שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ היה לוקח כל שנה מסכת סנהדרין, ואז ניגשו לכ"ק אדמו"ר שליט"א כחמישים איש ו"נדנדו" לכ"ק אדמו"ר שליט"א עד שבא ר' לייב גרונר ולא נתן לדבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ניגנו את ניגון הד' בבות, ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שבוודאי יתוועדו היום או מחר, ויחלקו את המזונות והיין והסודה שהכינו עבורו.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 2:00. כשכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא שרו את הניגון "כי בשמחה תצאו" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידיו הק' ויצא.

כ"ק אדמו"ר שליט"א לא שר כל ההתוועדות, מלבד מעט בניגון ד' בבות.